tema - yeşilay- kızılay hakkında

2008-05-19 13:00:00

TEMA

Tema vakfının görevi; Ülkemizde doğal

varlıkların ve çevre sağlığın korunması,

erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve

toprağın korunması ve ağaçlandırmanın

önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve

bilinçlendirmektir.

Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir

hareketi Türkiye'den başlatmaktır. Doğal

varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların,

toprak ve bitki örtüsünün, ormanların,

meraların korunması, geliştirilmesi ve

yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için

faaliyette bulunmaktır.

YEŞİLAY

Sigara,alkollü içki ve

diğer uyuşturucu

alışkanlıkları ile

mücadele veren ve

bütün zararlı alışkanlıklardan

halkımızın ve bilhassa gençlerimizin

korunması için çalışmalar yapan yani

halka hizmet veren, bir kurumdur.

KIZILAY

Toplumun güç ve kaynaklarını harekete

geçirerek, insan saygınlığının korunması

doğrultusunda her koşulda, yerde ve

zamanda muhtaç ve korunmasız

insanlara yardım etmek ve toplumun

afetlerle mücadele kapasitesinin

geliştirilmesini desteklemek için çalışmaktadır

6380
0
0
Yorum Yaz